Konferans Oturumları

Tabloyu incelemek için görsele tıklayınız

Oturumlar Hakkında;

‘’GELECEĞİN AKILLI VE GÜVENLİ YAŞAM PLATFORMLARI’’

Siber Güvenlik
Günümüzün tartışmasız en önemli güvenlik konularından olan “Siber Güvenlik”, konferansımızın bu oturumlarının ana başlığı olacaktır. Siber Güvenlik oturumunda kurumlardan bireylere kadar her seviyede bilgi ve veri güvenliği, temel başlıklar olmak üzere ele alınacaktır. Büyük bilgi güvenliği ve tehditlerinin yanı sıra; mobil cihazlar ve dijitalleşmenin getirdiği risk ve tehditlere ise ayrıca değinilecektir.

Verinin güvenliğinden siber güvenlik kavramına geçiş süreci, IoT ve Bulut Teknolojilerindeki gelişmelerle kesişim noktası, başta Türkiye’deki ve globaldeki siber güvenlik pazarı hakkında mevcut ve gelecekteki büyüme rakamları olmak üzere, konuya her açıdan bakılarak yol gösteren sonuçlar elde edilecektir.

Akıllı Şehirler / Akıllı Binalar / Yapılarda Güvenlik
Akıllı şehircilik, akıllı yaşam tarzı hayatımızın geleceğini belirliyor. Akıllı teknolojiler bağlantılı hayatları tetikliyor ve bu yenilenen teknolojiler ile geleceğin yaşam şekillerine bizleri hazırlıyor.

Yaşam ve çalışma alanlarımızda güven içinde yaşamak için binalarda kullanılması gerekli olan sistemler, gün boyunca “Akıllı Şehircilik” teması altında ele alınacaktır. Akıllı şehirciliğin gerektirdiği etik ve kalite kontrollü yapılanmaların ileri teknolojiler ile bütünleştiği nokta ise ana konu olacaktır. Gerek şehir hayatının getirdiği yeni yapılaşma yolunda altyapı, şehir planlama, gerek özel yapılar gerekse kamuya ait ve kamusal alanlardaki yoğun yapıların güvenliği ile ilgili nasıl bir planlama yapılması gerektiği ayrıca bu oturumlarda detaylı olarak ele alınacaktır. Mevcut binaların yenilenmesi ve teknolojinin yaşamımıza kattığı yeni trendler, enerji ağlarının önemi, bu yolda enerji yönetimi ve verimliliği ile akıllı şehircilik modellerine katacağı roller uygulama örnekleri ile beraber gündem oluşturacaktır.

Dijitalleşen Yaşam; Kendi Kendini Yönetebilen Sistemler
Teknolojinin temel taşlarını bu bölümde ele alacağız. Internet of Things ve Internet of Everything, M2M, Yapay Zeka, Endüstri 4.0, Artırılmış Gerçeklik, Bulut ve Veri Yönetimi Teknolojileri başta olmak üzere bağlantılı ve akıllı dijital hayatın yenilenen yüzü ve geleceği bu oturumlarda konuşulacaktır.

Teknoloji Sunumlar ve Çözüm Gösterileri
Hızla gelişen teknolojiler ile buna bağlı uygulama ve çözümleri takip etmek her geçen gün zorlaşıyor. Sektörün öncülerinden olan, fuarın katılımcı firmalarının yer alacağı teknoloji sunumları ve çözüm gösterileri gün boyu başarı örnekleri ile ele alınacaktır.