Etkinliği Nasıl Tanıtıyoruz

GENEL ÇALIŞMALAR

 • Etkinliğimizin kapsadığı sektörlerde faaliyet gösteren tüm firmalar ve kurumlar ISAF Exclusive hakkında sürekli bilgilendirilecektir.
 • Bugüne kadar düzenlenen ilgili tüm fuarlarımızı ziyaret etmiş her kişi ve kurum, ISAF Exclusive hakkında düzenli olarak bilgilendirilecektir.
 • Profesyonel bir PR ekibi ile (çözüm ortağı veya firma bünyesinde) genel tanıtım ve duyuru çalışmaları yapılacaktır.

BİREBİR GÖRÜŞMELER,  HEDEF KİTLE İLE DİREKT İLETİŞİM

 • Ülkemizin dört bir yanında bulunan özel sektör firmaları ile düzenli görüşülmektedir. Bu düzenli görüşmeler vasıtası ile tüm sektörün fuarı bilmesi sağlanacaktır.
 • Belirlenmiş özel hedef ziyaretçi kesimi ile sürekli iletişim halinde olunacaktır. Grup şeklinde ziyaretçiyi etkileyecek noktalar ile birebir görüşmeler yapılacaktır.
 • STK’lar (dernek, oda, vakıf vb) vasıtası ile üyelerine birebir ulaşılacaktır.
 • Fuarlarımızın geçmiş yıl ziyaretçileri ile düzenli iletişim kurulacaktır. Önem derecesine göre gruplanmış geçmiş yıl ziyaretçileri ile yüz yüze görüşmeler yapılacaktır.
 • İlgili kamu kurumları ile iş birlikleri yapılacaktır ve fuarı, kurumun ilgili birimlerinin ziyareti için çalışmalar yapılacaktır.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve üniversiteler ile özel çalışmalar yürütülecektir.
 • Türkiye’de bulunan ticari ataşelikler ile çalışmalar yapılacak ve ticari ataşelikler vasıtası ile yurt dışı hedef kitleye ulaşılacaktır.
 • Konsolosluklar ile bağlantı kurulacak ve fuarımız ile ilgili bilgiler ulaştırılacaktır.
 • Fuarımızın sektörlerinin ağırlıklı yer aldığı bölgelerde, saha çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar esnasında o bölgede bulunan tüm firmalara davetiyelerimiz, duyurularımız, dosyalarımız iletilecektir.
 • Fuarımızın hedef ziyaretçilerine yönelik sürekli devam eden bir çalışma yürütülecek ve fuarımız ile ilgili bilgiler ulaştırılacaktır.

YURT İÇİ ALIM HEYETLERİ ÇALIŞMALARI

 • Yurt içinde hedeflenen ziyaretçi kesimine yönelik alım heyetleri organize edilecektir.
 • Alım heyetleri organizasyonu, yurt içinde her ilde ve bölgede STK’lar ile ortak çalışmalar şeklinde yapılacaktır.
 • Yurt içinde çeşitli illerden kamu kurumları, sektör dernekleri, odaları, vakıfları, organize sanayi bölgeleri ve hedeflenen bölgenin önde gelen firma ve kişisinin liderliğinde grup ziyaretçilerinin ulaşımları firmamız tarafından karşılanarak önemli bir hedef ziyaretçi kesiminin fuarı ziyareti sağlanmaktadır.
 • Özellikle sektörün alıcısının ve kullanıcısının yoğun olduğu bölgelerde bu çalışmalar birkaç farklı noktadan yürütülecektir. Diğer tüm bölgelerde ise en güçlü STK ile çalışmalar yürütülecektir.
 • Hedeflenen bölgelerde alıcısı ve kullanıcısı önemli olan kesimler ile bayi olabilecek sektör firmalarına yönelik özel çalışmalar yürütülecektir.

BASILI MATERYALLER (AFİŞ, DAVETİYE, DOSYA VB)

 • ISAF Exclusive’i tanıtan dosyalar hazırlanmıştır.
 • ISAF Exclusive’e ait davetiyeler (100.000’lerce) ve afişler (10.000’lerce) hazırlanacaktır.
 • Katılımcı firmalarımıza talep ettikleri miktarlarda afiş ve davetiye gönderilecektir.
 • Geçmiş yıl ziyaretçileri ve yeni oluşturulmuş dataları içeren 120.000’in üzerindeki adrese posta ve kargo yoluyla davetiyeler gönderilecektir.
 • ISAF Exclusive tanıtım dosyaları, afişleri ve davetiyeleri sektör derneklerine, ilgili meslek odalarına, ticaret, sanayi odalarına, organize sanayi bölgelerine ve üniversitelere toplu olarak gönderilecektir.

WEB SİTESİ, E-MAİLLER, SOSYAL MEDYA, ELEKTRONİK ORTAM ÇALIŞMALARI

 • ISAF Exclusive web sitesi düzenli olarak güncellenecektir. www.marmarafuar.com.tr şirket ana web sitesinde fuarlar ile ilgili bilgiler yer alacaktır.
 • ISAF Exclusive web sitesinde online kayıt formları yer alacaktır. Dileyen herkes bu sistem ile ön kayıt yaptırabilecektir.
 • Belirli meslek gruplarının çok fazla ziyaret ettiği, sektör ile ilgili web siteleri, portallar ve haber siteleri ile iş birlikleri yapılacaktır.
 • Bu web sitelerinde, ISAF Exclusive etkinlik takvimlerinde yer alacaktır. Aynı zamanda web sitelerinde banner ve haber çalışması yapılacak, yönlendirilen linkle de online davetiyelere ulaşılabilecektir.
 • Genel web siteleri duyurularında ise, ISAF Exclusive, takvimlerde yer alacaktır.
 • ISAF Exclusive bannerlerı ve duyuruları sektör tarafından sık ziyaret edilen web sitelerinde yayınlanacaktır.
 • ISAF Exclusive hakkında güncel bilgiler, fuar ve konferans haberleri, datalarımızda bulunan tüm kesimlere gönderilecektir.
 • ISAF Exclusive ile ilgili gelişmeleri kısaca özetleyen tanıtım e-mailleri, aylık olarak sektör ilgililerine ve hedef ziyaretçilere ulaştırılacaktır.
 • Sosyal medya kanallarında ISAF Exclusive ile ilgili düzenli olarak duyurular yapılacaktır.
  Firmamızın resmi Facebook, Linkedin, Instagram ve Youtube hesaplarından duyuru ve bilgilendirmeler yapılacaktır.

YAZILI VE GÖRSEL MEDYA, YAYINLAR, RADYO ve TV, AÇIK HAVA REKLAMLARI

 • Sektörlerle ilgili düzenli yayınlar ile iş birliği yapılacaktır.
 • ISAF Exclusive reklamları, haberleri, basın bültenleri, raporları sektörel yayınlarda yer alacaktır.
 • Sektörel yayınların web sitelerinde yer almak üzere karşılıklı banner çalışmaları yapılacaktır.
 • Ulusal ve yerel, görsel ve yazılı basına düzenli olarak basın bültenleri gönderilecektir. Ulusal basında reklamlarımız yer alacaktır.

Etkinliğimize yakın zamanlarda;

 • Ulusal görsel ve yazılı basına çok sık haberler gönderilecektir.
 • En çok dinlenen radyo kanallarında reklamlarımız yer alacaktır.
 •  Açıkhava reklamları ve billboard reklamları yapılacaktır.

STK’LAR, ODALAR, ORGANİZE SANAYİ BÖLGELER

 • Etkinliğimizi ilgilendiren sektör dernekleri, odaları, vakıfları, organize sanayi bölgeleri fuarlarımız hakkında düzenli bilgilendirilecektir.
 • Etkinliğimizi ilgilendiren sektör dernekleri, odaları, vakıfları, organize sanayi bölgeleri ile görüşmeler yapılacak ve ortak çalışmalar yürütülecektir.
 • Yapılan ortak çalışmalar ile dernek, oda, vakıf, organize sanayi bölgeleri üyeleri ISAF Exclusive hakkında düzenli olarak bilgilendirilecektir.
 • Türkiye’nin her köşesinden dernek, oda, vakıf, organize sanayi bölgeleri vasıtası ile toplu alım heyetleri organize edilecektir. Bu heyetlerin ulaşımı, organizasyon tarafından karşılanacaktır.