Konferans Hakkında

Akıllı Yönetim / Akıllı Devlet
Akıllı Devlet/Akıllı Yönetim, akıllı ve güvenli sistemlerin başarılı şekilde planlanması ile uygulanmasından geçiyor. Akıllı Devletler, ülke politikalarına entegre ettikleri güvenlik konularını toplum refahı için seferber edecek şekilde tasarlamaktadırlar. Peki, bunun arkasında yatan parametreler nelerdir?

Büyüme ve gelişme yolculuğunda, ulusal ve uluslararası dengeler “güvenlik” çerçevesinde ele alınarak yeni teknolojiler ve stratejik bakış açıları ile birlikte ISAF Exclusive’de işlenecek.

Akıllı Binalar /  Akıllı Sistemler / Akıllı Ulaşım
Akıllı Şehir Konsepti, sürdürülebilir bir yönetim kurmaktan geçiyor. Şehir, coğrafi yapısı, tarihi, altyapısı, nüfusu, iklimi gibi ana yapısı etrafında tüm değerleri ile ele alınarak, teknolojiye entegre ediliyor…

Akıllı sistemler, akıllı şehircilik kavramının merkezinde binaların yapılandırılması ve sistemli yönetiminden geçiyor. Toplumun konforlu ve güvenli yaşamasına olanak sağlıyor.

Bir zincir mantığında birbirine bağlantılı olan bu konu; Akıllı Sistemler, Çevre, Ulaşım, Güvenlik gibi birçok konuyu bir bütüne dönüştürüyor. Kısacası Akıllı Çevreye adresliyor.

Akıllı Teknolojiler ile Akıllı Binalar ve Akıllı sistemler, adeta mimari bir bakışla, güvenlik temeli merceğinde ISAF Exclusive ‘de ele alınacak.

Akıllı Güvenlik  /  Geleceğin Güvenliği
Güvenlik sistemlerinin sürekli kendisini yenilemek zorunda olduğu gerçeğine dikkat çekiyoruz! “Güvenliğin güvenliği” ISAF Exclusive’de konuşulacak.

Siber Güvenlik
Ülke politikalarından bireye kadar uzanan geniş bir konudur. Siber Güvenlik, yeni teknolojilerin beraberinde getirdikleri tehdit ve savunma örnekleri ile beraber ele alınacak.

KVKK
Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesi ile dikkatleri üzerine çeken bu konu, ne kadar mühim olduğuna dair farkındalık yaratmanın çok ötesinde en ince ayrıntısına kadar toplumun güvenliği için gerekli olan ayrıntıları usul ve esaslara uygun şekilde yapılandırıyor.

Kişisel mahremiyetin önemi ve bu esasların göz ardı edilmesi durumunda oluşabilecek tehditler her yönü ile bu bölümde ele alınacak.

Veri Güvenliği
İş dünyasında şirketlerin işlerine katkı sağlamakta olan veri analizi ve veri yönetimi, verinin güvenliği ile başlar.  Doğru ve sürdürülebilir bir altyapı sağlanması, bu verilerin iş birimlerinin iş ihtiyaçlarına uygun, zamanında, doğru ve nitelikli bir şekilde verimlilik sağlamasına neden olur.

Verinin önemi,  fiziksel ve siber ortamlarda verileri bekleyen riskler, risk yönetimi, iç ve dış tehditlerin önlenmesi, suçları tespit etmede gelişmiş yapılar ve analitik yöntemler ISAF Exclusive’de ele alınacak.

Teknoloji Sunumlar ve Çözüm Gösterileri
Sektörün öncülerinden olan, fuarın katılımcı firmalarının yer alacağı teknoloji sunumları ve çözüm gösterileri gün boyu başarılı örnekler ile ele alınacaktır.