ISAF Exclusive Konferansı Dahilinde Ele Alınacak Yaklaşımlar

Dünyanın dikkatini üzerine çeken, pek çok sahada önemli ve yükselen trendi ile bölgenin ilklerine imza atmakta olan ülkemiz, yeni ve akıllı yapılanma çizgisini yukarı doğru hızla ve istikrarla sürdürmeye devam ediyor. İşte buradan yola çıkarak tüm bildiğimiz mevcut çözümleri daha ileri düzeyde eksiksiz ve tam donanımlı çizgilere taşımak, en çok ihtiyaç duyulan güven ve güvenlik konularındaki her aşamayı konuşup, geleceğe yön vermek üzere yola çıktık.

Dijital yaşamla beraber yenilenen yaşam modelleri de ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Nesneler, cihazlar, araçlar, hastaneler, evler, insanlar şehirler birbirlerine bağlanıyor. Bu akıllı yaşam modelinin en çok gerektirdiği konu ise ‘’Yaşamın İçerisinde Güvenlik’’.  Yenilenen ve akıllı yaşama doğru hızla koşan yaşamımızın içerisinde; ulaşımda, binalarda, araçlarda, hemen her yerde güvenlik artık en fazla önem verdiğimiz konu.

Yaşam ve toplum dinamiklerinin bir sonucu olarak ISAF Exclusive Fuarı ve Konferansı, 7-8-9 Mart, 2017 tarihlerinde 3 gün boyunca;

 • 100’ü aşkın Konuşmacı
 • 45 Kurum ve Şirketi Aşkın Fuar Katılımcısı
 • 1000 kişiyi Aşkın Ziyaretçi; Kamu, Kurum ve Özel Sektör Temsilcilerini

ağırlamak üzere Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da kamu ve özel sektörden söz sahibi kitlelerin buluşacağı, kamuoyunda gündem yaratacak tüm güvenlik konularının masaya yatırılacağı bu etkin platformu gerçekleştirmek üzere hazırlanıyor.

ULAŞIM GÜVENLİĞİ
07 Mart 2017, Salı
14.00 – 17.00

Ulaşım Güvenliği :
İstasyon ve Duraklarda Güvenlik: Elektronik Güvenlik Sistemleri ile Güvenlik
Şehir İçi Toplu Ulaşımda Yeni Güvenlik Uygulamaları

Dijital, Akıllı ve Güvenli Şehir:

Uluslararası Standartlarda Toplu Ulaşım Güvenliğimiz ve bu sahadaki yeni rotamız…
İstasyon ve Duraklarda neler oluyor?

Ülkemizin gelişmekte olan yapısı, önemli ölçeklerde göstermekte olduğu hızlı gelişimi, yapılanması ve gerek nüfus artışı gerek akıllı yaşam şeklinin yaygınlaşması nedeniyle pek çok alanda olduğu gibi ulaşım sahasında da güvenliğin ön sıralarda yer aldığı bir süreç yaşıyoruz.

‘’Dijital yaşam akıllı şehircilik‘’ kavramı uçtan uca planlanan aynı zamanda iç içe geçmiş olan bir sarmal, her noktası detayda birbiri ile iletişim kuran teknolojiler zinciri… Akıllı şehir kimliğinde vatandaşlarımızın toplu ulaşım istasyon ve duraklarda güvenliğinin sağlanması, bu kapsamda onların beklentileri, bu çerçevede veriye ve bilgiye dayalı yapılanmalar, takip ve kontrol sistemleri, akıllı altyapılar, örnek simülasyon projeleri… Kısacası Kamusal ve sosyal hizmetlerde geleceğin güvenlik teknolojileri ve daha pek çok konu bu panelde ele alınacak.

 • Dijital Yaşam Akıllı Şehircilik
 • Kentsel Ulaşım Ana Planında Yer Alan Raylı Sistemler ve Güvenlik 
 • Yeni Nesil Teknolojiler ile Bir Adım Ötesi
 • Akıllı Altyapılar ve Veriye Dayalı Uygulamalar
 • Mobil ile Akıllı Yaşamın Neresindeyiz?

Ulaşım Güvenliği:
Plaka Okuma Sistemleri
Akıllı Şehir Mimarisinde Hareket Dâhilinde Araç Güvenliği: Örnek Projeler ve Yeni Yapılanmalar

Sürdürülebilir büyüme modelinde hızla ilerlemekte olan ülkemiz, kendini uluslararası düzeyde yepyeni bir yapılanma ile yeniliyor. Bu yolda son teknolojilerin yer aldığı özel bir planlama ile kamu, vatandaşlarına her noktada hizmetler sunuyor. Bu yolda izlenmekte olan mevcut uygulamaların başında Plaka Okuma Sistemleri geliyor.

Plaka okuma sistemlerinin faydaları güvenlik açısından çok önemli. Peki, başlıca faydaları nelerdir? Çalıntı ve aranan araçlar sorgulanabiliyor, istenilen noktalardaki araç yoğunluğu ölçülebiliyor, trafik düzenlemeleri yapılabiliyor, istenilen tarih ve zamana göre detaylı raporlar, araçların o anki fotoğraflarıyla birlikte görüntülenebiliyor, bu raporlar istenilen mail adreslerine yollanabiliyor.

Şehirlerin giriş ve çıkış noktaları, köprüler ve gişeler, sınır kapıları, otoyol kontrol noktaları, siteler, otogar ve terminaller, hava alanları, alışveriş merkezleri, kontrollü araç geçişinin ihtiyaç duyulduğu yerler başta olmak üzere, yaşamımızın her sahasında aktif bulunduğumuz her yerde kullanılabiliyor ve faydaları güvenliğimiz açısından sınırları zorlayacak düzeyde önemini artırıyor. Mevcut durum ve gelecek vizyonumuz işte bu platformda ele alınacak.

 • Mobil Plaka Tanıma Sistemi
 • Akıllı Şehir Mimarisinde Plaka Okuma Sitemlerinin Önemi
 • Güvenlik için Plaka Okuma Sistemleri
 • Plaka Okuma Sistemlerinde teknoloji; Kamera ve Gömülü sistemler

BİNALARDA / YAPILARDA GÜVENLİK
08 Mart 2017, Çarşamba
10.00 – 17.00

Binalarda / Yapılarda Güvenlik:
Projelendirme Aşamasında Güvenlik

 

Yaşam ve çalışma alanlarımızda güven içinde yaşamamız için binalarda kullanılması gerekli olan sistemlerin projelendirme aşamasında konuşulacağı oturumdur. Özellikle kamuya ait ve kamusal alanlardaki yoğun yapıların güvenliği ile ilgili nasıl bir planlama yapılması gerektiğinin ele alınacağı oturumlarda aynı zamanda mevcut binalar ile ilgili yeni trendler ve yeni uygulamalar da incelenecektir.

Bina Güvenliği Proje Aşamasında Nasıl Şekilleniyor?
Çağdaş Planlama Yaklaşımı, Standartlar, Şartnameler…

Kentsel yenilenme ve dönüşümde temel hedef; kentsel projelerde yaşam kalitesini artırmak, gelişen şehir ekosisteminde birçok sıkıntının çözüme kavuşturulması ve artan nüfusun daha güvenli ve refah yaşaması esası üzerinde kuruluyor. Bu yenilenme sürecinde tüm aşamaları ince detayları ile ele almayı gerektiriyor. Bu süreci aşarken güvenliğine en üst seviyelerde konuşulması, planlanması ve tüm tedbirlerin hesaplanarak inşa edilmesi ve yaşanması esasları tam da bu noktada konumuzun temeline oturuyor.  Bina güvenliği proje planlama evreleri, şartnameler, yenilenen maddeler, eksikler, uluslararası kriterler ile farklılıklarımız gibi pek çok soruya burada cevap bulacağız.

 • Projelendirme Aşamasında Güvenlik Mimarisi
 • Elektronik Sistemler Planlaması ve Seçimi
 • Şartnameler Ne Derecede Güncel?
 • Mevcut Standartları Değerlendirelim, Yeni Standart Oluşturulması ve Güncellenmesi
 • Güvenlik Açıkları Nelerdir?

Binalarda / Yapılarda Güvenlik:
Projelendirme ve Yapım Aşamasında Güvenlik:
Yapı ve İnşaat Sürecindeki Güvenlik Aşamaları ve Yeni Trend Güvenlik Modelleri…

Uluslararası rekabet alanında yeni kentsel yenilenme sürecinde güçlü olabilmek ve ön sıralarda yer alabilmek için mevcut yöntemlerle üretim yapmak yetmiyor. Bilgi ve teknoloji temellinde bu konuyu çözmemiz, üretmemiz ve bu çalışmayı yaşam modelimiz haline dönüştürmemiz gerekiyor.

Teknolojinin en üst seviyelerde kullanıldığı ülkemizde, Endüstri 4.0 dâhil, IoT, M2M, Biyometri derken tüm üretim ve yaşam alanlarımızda kullandığımız ve daha da yaygınlaştırarak yaşamımız içerisinde her alana yaydığımız bu yükseliş trendindeki en üst seviye güvenlik konularımızı, yapılanma bandındaki hali ile ele alacağız.

 • Akıllı binalar ve ileri teknolojik altyapılar ile enerji tasarrufundan güvenliğe yeni adımlar
 • Dünyanın Yeni Havacılık Merkezi; İstanbul Yeni Havalimanı
 • Yapı ve İnşaat Sürecindeki Güvenlik Aşamaları ve Yeni Trend Güvenlik Modelleri…

Binalarda / Yapılarda Güvenlik:
Yapı ve Binaları Kullanım Aşamasında Güvenlik:

Güvenlik sistemlerinin her kanalı tabii ki planlama aşamasında tasarlanmalı ve projeye uygulaması bu evrede yapılmalıdır. Ancak bunun yanı sıra kullanım aşamasında karşılaşılabilecek her adımın iyi hesaplanmış olması gerekiyor.

Yapı ve binaların güvenliği artık yüksek teknolojiler ile sağlanıyor. Takip ve kamera sistemleri her açıdan ihtiyaca cevap veriyor. Peki bu veriler nasıl kontrol ediliyor? Veri analiz imkânı sunuyor mu? Önemli bina güvenlik sistemlerini tek ve merkezi bir platformdan yönetmek mümkün olur mu? Bu yöntem bize nasıl faydalar sağlar? Ortak bir data kullanılması durumunda veri analiz olanaklarının yanı sıra bize video analiz imkânı ve koordinatları hesaplanmış daha güvenli bir gelecek sunar mı?

 • Önemli Yapı ve Binaların Güvenliği Merkezileştirilebilir mi?
 • Ortak Bir Data Kullanılabilir mi?
 • Verilerin Analizi

GÜVENLİK SEKTÖRÜ VE SİBER GÜVENLİK
09 Mart 2017, Perşembe
10.00 – 17.00

Güvenlik Sektörü ve Siber Güvenlik:
Sektör Temsilcileri ile Sektörün Geleceğini Tartışılıyor…

Güvenlik ihtiyacı her geçen gün artıyor, güvenlik sektörü de buna paralel olarak bu süreçte dönüşüyor. Bu oturumda, alanında söz sahibi kişilerin ağzından geleceğin vizyonunu çizeceğiz ve kamuoyuna rapor niteliğinde bir veri sunacağız.

 • Güvenlik sektöründe ön plana çıkan konularımız hangileri? Yol haritamızı tarifleyebilir misiniz?
 • Uluslararası standartları ve ülkemizdeki mevcut durumu değerlendirebilir miyiz?
 • Ülkemizin siyasi, ekonomik ve bölgesel kriterlerine bakarak göstermekte olduğu gelişim eğrisine paralel önlemleri alıyor, planlamaları yapıyor muyuz?
 • İnsan kaynağı istihdamı konusunda neredeyiz?
 • Teknoloji, teknoloji, teknoloji… Yeni nesil teknolojiler ile geleceğin güvenlik çizgisi

Siber Güvenlik
Türkiye’nin Milli Savunma Politikası ve Stratejileri:

Güven içerisinde yaşamak tüm ulusların ve devletlerin temel politikasıdır. Mevcut konumuyla, yeni tehdit ve risklerin yoğunlaştığı bölgemizde ve ülkemizde ise yeni güvenlik ve savunma stratejilerini oluşturmak kaçınılmaz hale gelmiştir.

Geleceğin öngörülerini yaparken mevcut kaynaklarda önlemler almak, olabilecek tehditleri öngörmek, saldırıları önceden tespit edebilmek ve yeni savunma sanayinin temel yapıtaşlarını oluşturmak gündemimizin en önemli kavramlarıdır. Diğer yandan gelişen yeni teknolojilerin de güvenlik risklerini beraberinde taşıdığını da unutmamalıyız.

İstihbarat ve erken tespit sistemlerinin doğru veriler ile yapılanması, yeni teknolojiler ile akıllı şebekelerin kurulması, yine yeni teknolojiler ile hayat bulan otonom savunma araçlarının (insansız araçlar) yaygınlaşması, diğer yandan sanayide Endüstri 4.0 ‘ı yaşadığımız bir dönemde, IoT, nesnelerin interneti, mobil, dijitalleşme gibi yeni teknolojik çözümlerin tamamını uçtan uca bu dönüşüm platformunda görüşecek ve geleceğin siber güvenlik temelinde yeni politikalar ile stratejilerini ele alacağız.

 • Güvenli Yaşam; Siber Güvenlik ve Savunma Politikaları
 • Siber Güvenliğe Milli Bakış
 • Teknolojinin rolü ve vatandaş güvenliği
 • Siber güvenlikte güncel tehditler nelerdir? Teknolojiye bakış ve yerli çözümlerin artırılması
 • Savunmada yeni teknolojilerin kullanımı; IoT, artırılmış gerçeklik, dronlar (insansız hava aracı), giyilebilir teknolojiler, yapay zekâ ve robotlar vb. 

ISAF Exclusive 2017
WORKSHOP KONULARI VE MODELİ

ISAF Exclusive kapsamında WORKSHOPLAR hazırlandı… 3 Farklı Güncel Konu!

Atölye çalışması kavramından yola çıkarak yeni yaşama ve teknolojiye dair çözüm ve çarelerin konuşulduğu,  geleceği adresleyen bir platform hazırlandı.

Dünya örneklerinde de olduğu gibi her geçen gün popülaritesi artan workshoplar (Atölye Çalışmaları) katılımcılara bağlantılı bir platformda bilgi ve deneyim kazandırmakta ve konuya derinlemesine işlemektedir. İnteraktif bir mecrada masaya yatırılan bu bilgi platformunun yapısını biz biraz daha genişlettik. Bir arena modelinde 6-10 kişilik ‘’Yaklaşım Kadrosu’’ ile beraber konularımızı çalışmaya başladık.

 • Konuşmacılar, sponsorlar ve ilgili konuda söz sahibi bağımsız danışman, akademisyen, tarafsız bilirkişi profilinde yapılanır.
 • Süre 120 Dakika olmak üzere 2 bölümden oluşur.
 • Katılımcı sayısı 50 kişi ile sınırlıdır. Sınırlı sayıda ön kayıt ile yerler ayrılır.

BİYOMETRİ VE GÜVENLİK:

Yaşamakta olduğumuz çağın gereği olarak artık her yerde ve her platformda ileri teknolojiyi kullanıyoruz.  Bu kullanım hem bir ihtiyaç hem de bir yaşam biçimi olarak karşımıza çıkıyor.

2017 yılını “Dijitalde Güvenlik Yılı” olarak ilan ediyoruz.

Dönüşüm sürecini yaşamakta olduğumuz yenidünyamızda güvenli yaşama, kişisel verilerin özel olarak korunması, kişiye özel çözümler ile yaşamın esasları değişirken bir o kadar da hızlı, huzurlu ve mutlu yaşama döngüsünün ve isteğinin içerisindeyiz.

Dijital dönüşüm sürecinde biyometrik ve güvenli teknolojik çözümler aktif olarak hayatımızın içerisindeki ileri çözümlerden bazıları… Ülkemizdeki güncel biyometri projeleri ve yeni uygulamalar kapsamında akıllı yaşam alanlarında, sağlıktan sosyal güvenliğe, kamu hizmetlerinden bankacılığa tüm sahalarda biyometrik uygulamaların bireylere ve ülkemize sağladığı sayısız yararlar var.

Akıllı kentlerde ve binalarda, artık hemen her yerde karşımıza çıkacak olan bu ileri teknolojileri biz şimdiden detaylandıralım diyoruz.

Değineceğimiz konu ve başlıklardan bazıları;

 • Biyometri ve Güvenlik
 • Dijital ve Gelecek Teknolojilerin Güvenlik alanına Yansımaları:
  • Biyometri – Dijitalleşme – Güvenlik
 • Biyometrinin Ülkemize ve Kurumlara Sağladığı Yararlar;
  • Kamudan – Kuruma
  • Kamudan- Bireye
 • Biyometrik Verilerin Büyük Veri Eksenindeki Analizi ve Çıkarımları

DRONE – İNSANSIZ HAVA ARACI:

Artık Güvenlik İçin İHA’lar Devriyede…

Hepimizin bildiği ve son yıllarda sıkça karşılaştığı gibi Drone’lar uzaktan kumanda edilebilen hava araçları… Günümüzde pek çok sahada kullanımı yaygınlaşırken, karşımıza en çok ‘’Güvenlik ve Tedbirler’’ sahasındaki önemi ve kullanımı ile çıkıyor.  Drone’ları Türkiye’de, ‘’İHA – İnsansız Hava aracı’’ olarak tanımlıyoruz.

Kamuoyunu değiştiren yeni teknolojiler;  yeni kavramlar temelinde güvenlik seçenekleri ve modellerini de değiştiriyor ve geliştiriyor. Bilindiği gibi Drone’lar hayatımıza çok hızlı girdi ve aynı hızla farklı kullanım sahalarında gelişmesini sürdürüyor. Örneğin yakın zamanda geniş araziler üzerine kurulu evlerin güvenliğini sağlamak için akıllı Drone’ların kullanıldığı bir sistem geliştirildi ve uygulamaya girdi.

Bir başka pencereden bakınca Drone’ların diğer sektörlerde ve hatta kamu tarafında da kullanıldığını görmekteyiz. Örneğin gideceği noktanın sisteme girilmesi ile İHA’nın o noktaya giderek görevini tamamlayıp geri döndüğü uçuşlara ‘’Otonom Uçuşlar’’ diyoruz.  Yine başka bir örnekte ise; Ülkemizde elektrik ve boru hatları eskiden helikopter ile izlenirken, şimdi kamunun yatırımları ile çok daha hızlı ve düşük maliyetli bir yöntem olan Drone’lar ile bu takiplerin gerçekleştirildiğini görebiliriz.

Drone’lar artık ülkelerde güvenlik güçlerindeki denetimin arttırılmasına yardımcı olunması ve ulusal düzeyde güvenlik amacıyla birçok yerde kullanılmaya başlandı.  İller idaresi genel müdürlüğü ve valilikler nezdinde uygulamaları mevcut olan Drone’ların emlak sektöründe, ilaçlama ve arazi işlerinde de aktif kullanıldıklarını söyleyebiliriz.

Dünyada son zamanlarda 5 kiloluk kargo taşıyan Drone’lar geliştirilmesi çalışması var. Son verilere baktığımızda Fransa’da 3 kilogram ağırlığındaki kolilerin teslimatını Drone’lar gerçekleştirebiliyor ve tehlike anında otomatik paraşüt devreye giriyor. Hemen her sektör ve sahada hızla kullanımı yaygınlaşan bu yeni nesil teknolojinin ülkemizde kullanılmakta olan güvenlik perspektifini masaya yatıracağız.

Değineceğimiz konu ve başlıklardan bazıları;

 • Ulusal Güvenlik Sahasında İHA’ların yeri ve önemi; biz neresindeyiz?
 • Dünya‘dan Örnekler
 • Drone’lar ve sabit sensörlerden oluşan güvenlik sistemi
 • Akıllı ve güvenli yaşam alanlarında güvenlik
 • Kamu ‘da İHA’ların yeri ve kullanımı

GoPro ve TOPLUMSAL OLAYLARDA KULLANIMI:
GoPro güvenliğimizin peşinde!

GoPro giyilebilir bir teknolojidir.  Hayatımıza ilk girdiği dönemde ağırlıklı olarak bireysel tüketimler ve sosyal paylaşımlar için kullanılıyorken, kurumsal manada ne denli inanılmaz bir çözüm ve hizmet sağladığı ise artık tartışılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmakta.

Bu teknolojiyi her yerde taşıyabiliyor ve kullanabiliyoruz. GoPro’yu kask üzerinde, kolda, araba üzerinde ve daha pek çok noktada taşıyabilmek ve aktif kullanabilmek mümkün. Kullanımı çok kolay olan hava cihazlarına da takılıyor olması yeni bir açılım daha sergiliyor.  Bu sistem kayıt ve takip anlamındaki maliyetleri düşürüyor üstüne üstlük kullanım alanlarında sınır tanımıyor. Görüntü Wi-Fi teknolojisi ile mobil üzerinden de anında izlenebiliyor ve paylaşılabiliyor. İşte burada, güvenlik alanında en önemli teknolojilerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Hepimizin bildiği gibi fiziki güvenlik, iyi ve kaliteli teknolojiler ile desteklendiğinde suçu önleyiciliği ve caydırıcılığı arttırıyor. GoPro ‘nun bir diğer önemli özelliği ise suç mahallinde o anı ‘’Yüksek Kalite İmaj Kaydı’’ ile görüntülemek suretiyle hızlı ve net bilgiyi paylaşılabilir kılması. İşte şimdi bu yeni teknolojinin güvenlik sahasında kullanılacağı mecralar, gelecekte vatandaşı ve toplumu korumak yönünde planlanmakta olan yapılanmalar, girişimler ve bir adım sonrası bu platformda konuşulacak ve kamuoyuna yansımaları paylaşılacak.

Değineceğimiz konu ve başlıklardan bazıları;

 • Geleceğin akıllı gözleri yaşamımızın neresinde?
  Güvenlik açılımında daha yapılabilecek neler var?
 • Kamuda GoPro yeni bir çağ açıyor…
 • Bu hızlı aksiyon kamerası bir harika!
 • Dijital ve Yeni Nesil Teknolojilerin Güvenlik alanına Yansımaları: Dijitalleşme – Güvenlik